Cookie beleid JAGO Sint-Amandsberg

De website van JAGO Sint-Amandsberg is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Algemene werking JAGO

Algemene werking JAGO

Hieronder kunnen jullie de visie op onze werking terugvinden. Dit is waar we de komende jaren naar toe willen werken. Wie zich geroepen voelt om ondersteuning te bieden aan deze clubwerking (hoe klein deze ondersteuning ook kan zijn) mag steeds contact met ons opnemen op [email protected] 

Visie organigram:


organigram2.jpg

Taken verschillende cellen:

Binnen de club hebben we verschillende cellen met hun specifieke taken. Een eerste aanzet tot taakomschrijving:

Financiële cel: taken
Financieel overzicht club behouden: verwerken van uitgaven en inkomsten
Opmaak uitgaande facturen
Opvolgen en betalen inkomende facturen
Maandelijkse controle + opmaak betalingen medewerkers
BTW aangifte per kwartaal
Controle lidgelden
Indienen + opvolgen subsidiedossiers (opleidingssubsidies, G-sport, werkingssubsidies, Elk Talent Telt, erkenningssubsidies)
Opvolging + registratie UITPAS
Zoeken + opvolgen sponsoring
Opstellen en opvolgen van begroting, jaarrekening ev. Begrotingswijziging
Registreren/catalogiseren van uitgaven en inkomsten; opvolgen facturenregister
Financiële rapportering aan RvB (actuals vs begroting, ramingen)
Betalingsgegevens kassa opvolgen (ruwe transactiegegevens < Twelve, PIN-betalingen, cash-betalingen, geldafhalingen…)
Kasboek verwerken (cash-verrichtingen kassa vergelijken met kassa systeem)
Administratieve cel: taken
Ledenadministratie intern: Bijhouden informatie leden + inschrijven leden
Ledenadministratie extern:  Inschrijven leden (spelers, trainers, afgevaardigden…) bij KBVB
Uitschrijven leden
Bijwonen bestuursvergaderingen (opmaak verslag)
Ledengegevens actualiseren
Te betalen bedragen actualiseren, broertjes/zusjeskorting, rappels sturen; trainers informeren
Uitpasnummers controleren, na betaling nummers ingeven; jaarlijks de +5%-subsidie aanvrage
Inschrijving bij Voetbal Vlaanderen controleren; lijsten doorgeven aan GC
Vroege uitschrijvers terugbetalen
Wachtlijst actualiseren
Kandidaat-spelers uitnodigen voor proeftrainingen
Trainers/teambegeleiders spelerslijsten bezorgen
Registratie wedstrijdplanning alle teams (uur, terrein, niveau)
Doorgeven dispensaties
Wedstrijdwijzigingen/forfaits doorgeven: na overleg met interne sportieve coördinatie + sportieve leiding van de tegenstander
Indienen + opvolgen ongevallendossier (verzekering)
Controle + aanvullen wedstrijdbladen
Contactpersoon K.B.V.B. (strafzaken – wedstrijdformulieren – FSF - ongevallen).
Opleiden van Afgevaardigden (uitleg wedstrijdbladen, bonnetjes…)
Officiële correspondentie voor de vereniging
Inkomende post verwerken en uitgaande post verzorgen
Logistieke cel: taken
Aankoop + opvolging wedstrijdtenue (shirt, broek, kousen)
Aankoop + opvolging andere kledij (trainings, extra bestellingen…)
Aankoop + opvolging materiaal (ballen, doelen, potjes…)
Beheer gebouwen (kleedkamers + kantine)
Contactpunt Farys indien zaken hersteld moeten worden
Beheer terrein (oprit, voetbalterreinen…)
Contactpunt Farys indien zaken hersteld moeten worden
Onderhoud terreinen + materiaal
Onderhoud kledij (was)
Opvolgen onderhoud gebouwen (kuisen)
Coördineert en delegeert zodat de accommodatie optimaal kan gebruikt en onderhouden worden
Organisatie pasdag kledij
Cel kantinewerking: taken
Opvolgen planning kantinemedewerkers
Opvolgen stock: stocktelling + bestellingen plaatsen
Wekelijkse bestellingen eten + kleine benodigdheden
Aankoop groter materiaal kantine (oven, frigo…)
Opvolgen contracten drankenleveranciers
Opvolgen betaling kantinemedewerkers (doorgeven uren aan financiële cel)
Aankleden kantine
Verhuur kantine (afspraken maken + agenda beheren)
Sportieve cel: taken
Opstellen, coördineren én bewaken (in nauwe samenwerking) de technische voetbalvisie van de club
Verantwoordelijk voor de aanstelling van trainers & coördinatoren
Evaluatie trainers
Evaluatie spelers
Vastleggen financieel budget jeugdwerking
Vastleggen financieel budget volwassenwerking
Vastleggen financieel budget G-werking
Aanstellen coördinatoren
In overleg met trainers de uitgaande tornooien bepalen (min 3 per jaar, per ploeg)
Opmaak plan volwassen mannenwerking
Opmaak & beheer contracten : trainers
Aanbieden opleidingen (VTS of Stad Gent) aan trainers
Elk Talent Telt: opvolgen workshops, opleidingen
Ondersteunen trainers tijdens trainingen
Organisatie 4 trainersvergaderingen
Controle aantal spelers per ploeg + eventueel spelers van wachtlijsten uitnodigen
Organisatie testtrainingen
Evaluatie coördinatoren
Cel clubbemiddeling: taken
Verantwoordelijke voor de statuten van de VZW
Staat in voor het beheer, opvolging én afhandeling van de diverse juridische zaken
Eerste aanspreekpunt bij problemen (vb gedrag ouders, spelers, tegenstander…)
Bemiddeld tussen spelers, trainers, ouders, tegenstanders
Opmaak charter spelers
Opmaak charter ouders
Plannen van de bemiddelingsgesprekken, betrokkenen uitnodigen (clubbemiddeling@)
Uitschrijven van bemiddelingsvoorstel en voorleggen aan de betrokkenen, incl. RvB
Rapporteren aan AV
Cel communicatie: taken
Opmaak + onderhouden website
Sociale media onderhouden (plaatsen nieuwsberichten + foto’s)
Grafische ondersteuning (opmaak affiches, sociale media content)
Nieuwsbrief (inhoudelijk opmaken + controle schrijffouten)
Evenementen (organisatie 2 jaarlijkse evenementen: 1 voorjaar + jaarlijkse BBQ najaar)
Organisatie jaarlijks Jeugdtornooi Jongens
Organisatie jaarlijks Jeugdtornooi Meisjes
Contacten met pers
Opmaak drukwerk (banners, borden…)
Verantwoordelijke foto’s (ploegfoto’s)
Tickets KAA Gent: praktische organisatie (verdeling over ploegen + bijhouden lijst deelnemers)
Organisatie jaarlijkse verkoopactie (vb koekenverkoop)
Kandidaten opvolgen/vragen beantwoorden (ong. 140 mails/maand)
Vragen van externe coördinatoren/trainers/afgevaardigden opvolgen
Cel vrijwilligers: taken
Ondersteuning afgevaardigden (1 info avond + aanspreekpunt bij vragen)
Vrijwilligerswerkgroep organiseren (min. 2 avonden per jaar voor iedereen die iets in de club wenst te doen)
Organisatie info-avonden ouders (per leeftijdscategorie 1u uitleg in begin van het seizoen)
Jeugdtornooi: werven en ondersteunen vrijwilligers (in samenspraak met verantwoordelijke jeugdtornooi)
Opmaak & beheer contracten : vrijwilligers
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!