Cookie beleid JAGO Sint-Amandsberg

De website van JAGO Sint-Amandsberg is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

JAGO Sint-Amandsberg | Missie & Visie

JAGO Sint-Amandsberg | Missie & Visie


JAGO Sint-Amandsberg is een jonge voetbalclub in de regio Gent-Oost die resoluut de kaart trekt van de jeugd. De jeugdopleiding vormt de hoeksteen van de vereniging. JAGO Sint-Amandsberg stelt zich tot doel alle spelers volgens hun talenten en mogelijkheden te begeleiden op een vormende en pedagogisch verantwoorde manier. En dit in een kindvriendelijke omgeving zodat zij het maximum uit hun voetbaltalenten kunnen halen, plezier beleven aan de beoefening van de voetbalsport en zich ook als mens positief kunnen ontwikkelen.

De vereniging zag op 17 april 2014 het levenslicht en telt 21 stichtende leden die een mooie mix van ouders van jeugdspelers, voetbalkenners, trainers, afgevaardigden, spelers en mensen met bestuurservaring representeren. Inspraak faciliteren, participatie genereren en op een transparante manier beleid voeren zijn fundamentele keuzes. Verder wil de club een laagdrempelig, buurtgebonden en familiaal uithangbord zijn.

Missie


JAGO Sint-Amandsberg biedt bewoners van Gent-Oost sportieve en sociale ontplooiingskansen via een wervend voetbalproject. Hiertoe ontwikkelen we kwalitatieve opleidingen op maat en zetten we stevig in op onze sociale functie als vereniging. Dit alles realiseren we samen met alle betrokkenen (leden en hun ouders, sympathisanten, de ruime buurt) en via transparante beleidsvoering.

Visie


JAGO Sint-Amandsberg engageert zich in de eerste plaats sportief en sociaal ten overstaande van de jeugd in de regio Gent-Oost. Het is onze overtuiging dat voetbal een fantastisch middel is om kinderen en jongeren te helpen zichzelf te ontplooien.

Sportief engagement

Het speel- en spelplezier staat bij ons centraal. Toch nemen we onze jeugdopleiding heel serieus. De opleiding van JAGO Sint-Amandsberg biedt op een doordachte manier kansen zowel op technisch, tactisch als sociaal vlak. Dit gebeurt op maat van elk van onze spelers. Onze jeugd primeert in al zijn aspecten, en wij moeten er op toezien dat de opleiding, het plezier en de familiale sfeer kan worden overgedragen op alle gelederen van de VZW. 

Om het maatwerk te realiseren schenken we speciale aandacht aan de begeleiding en leiding die de dagdagelijkse werking van de club garanderen. Die aandacht bestaat uit vormingen en opleidingen die het doel hebben deze personen te laten groeien in hun rol.

Uitgaande van de sterktes van onze jeugdwerking brengen we een jong eerste en reserve-elftal op de been dat de realiteit van onze jeugdploegen en onze nabije omgeving weerspiegelt. Zo willen wij de ondersteuning en aanmoediging, door alle jeugdploegen en alle leden van de VZW, voor dat eerste elftal bewerkstelligen.

Dit alles vindt plaats binnen een degelijke en goed onderhouden accommodatie.

Sociaal engagement

JAGO Sint-Amandsberg biedt de spelers de sociale ondersteuning die ze verdienen. Dit gebeurt zowel op als naast het veld. De club moet een plaats zijn waar spelers, hun ouders, supporters, medewerkers… zich thuis en gewaardeerd voelen. Respect en Fair Play zijn hierbij sleutelbegrippen. 

Voetbal zorgt voor sociale vorming en samenhang. JAGO Sint-Amandsberg engageert zich om actief samen te werken met alle buurtbewoners en organisaties en verenigingen uit de buurt.  Op die manier stimuleren we sport in de woon- en leefomgeving van heel wat mensen en versterken we het sociale netwerk .

Om onze doelstellingen en visie kracht bij te zetten onderschrijven we de ‘Panathlonverklaring’ (www.panathlonvlaanderen.be(link is external)). Deze gedragsregels zijn voor ons de leidraad waarop we het beleid van de club bouwen.

We behandelen iedere medewerker en lid met vertrouwen en respect, ondersteunen waar nodig en vragen iedereen als ‘goede huisvader’ te handelen in het belang van de vereniging.

Transparante beleidsvoering

Om dit te realiseren willen we open, communicatief en constructief samenwerken met alle leden en sympathisanten van de club.

JAGO zet sterk in op speler-, ouder-, medewerker- en vrijwilligersparticipatie. Deze mensen vormen het kloppend hart van onze club, zonder hen kunnen we onze doelstellingen niet ten volle waarmaken. Zij krijgen inspraak in het gevoerde beleid en kunnen altijd bijsturen wanneer zij dat wensen.

Daarnaast verbinden we ons ertoe een transparant financieel beleid te voeren.

Ploegen


De club start met ploegen in alle categorieën vanaf U6. Sinds het seizoen 2017-2018 wordt er ook met een U21 gespeeld zodat we de doorstroming van jeugdspelers naar een volwassenenelftal kunnen versterken.

Er is tevens een eerste elftal dat op termijn zal bestaan uit zoveel mogelijk spelers die de eigen opleiding hebben genoten. Binding hebben met de club is een belangrijk uitgangsbord voor onze vereniging. Deze spelers moeten het voorbeeld zijn waar alle jeugdspelertjes naar kunnen opkijken zowel op als naast het terrein. De nadruk ligt eerder op de trots op onze vereniging en het spelplezier dan op prestatiegerichte incentives.

Sportieve Doelstelling


We streven ernaar zo veel mogelijk gediplomeerde begeleiders in te zetten. Het is onze bedoeling om op termijn voor alle elftallen over gediplomeerde trainers te beschikken, maar we ambiëren in de opstartfase een aandeel van 30 à 40 % in de gehele trainerstaff.  In het uitgewerkte beleidsplan van de nieuwe club verwerken we concrete voorstellen hoe we dit aantal geleidelijk zullen uitbreiden. 

Opleidingen tot het behalen van deze diploma’s zullen wij stimuleren en bekostigen vanuit de club, in samenspraak met de trainers en onder enkele voorwaarden. Wij zijn er ons van bewust dat opgeleide trainers een grote financiële inspanning vergen van de club, maar in het belang van de opleiding van onze jeugd menen we dat deze inspanning noodzakelijk is.

Sponsors


We zijn ons als nieuwe club bewust van het feit dat we samen actief op zoek moeten gaan naar sponsors. Deze zijn noodzakelijk voor de goede werking van de vereniging.  Sponsors zorgen voor extra werkingsmiddelen en voor de uitstraling van de club.

Eveneens van groot belang voor de start van een nieuwe club is de aankoop van materiaal  en kledij . Het is normaliter de bedoeling deze kosten voor de volle 100% te financieren via sponsorcontracten. Dit maakt het vinden van sponsors heel belangrijk. 

We maken ons sterk dat we hierin enkele troeven op tafel kunnen leggen. We starten met een bijzonder wervend project dat sterk gericht is naar de jeugd. We zijn ook met een brede bestuursgroep die zich integraal inschakelt in de zoektocht naar sponsorgelden. 

Voetbal!


Wij gaan voluit voor een nieuw voetbalproject met vernieuwende mensen die zich ertoe engageren een goede jeugdwerking tot stand te brengen en in stand te houden, waar een warme, familiale omgeving en het voetbalplezier voor eenieder primeren, zonder de effectieve waarden van de sport uit het oog te verliezen. Want uiteindelijk is dat nog altijd de essentie.

Sport, bij ons voetbal, is en blijft het doel van alles wat wij doen, en dit op een kwalitatieve manier. Dit engagement stimuleert ons in de verdere uitbouw van onze nieuwe club.

Structuur


Uit de oprichting van de VZW en het samenstellen van een ruime AV met daarin 21 personen (waarvan minstens 12 ouders) werd een brede Raad Van Bestuur gekozen bestaande uit 11 leden, die de algemene taken op zich zal nemen voor het welslagen van de nieuwe voetbalclub.

Een goede verdeling van de algemene taken ondersteunt de kwaliteit van het werk van ieder bestuurslid in het belang van de vereniging en al haar leden en maakt het engagement ook duurzamer. We werken in de nieuwe structuur dan ook met werkgroepen rond bepaalde beleidsdomeinen vb. cel Jeugdbeleid, cel Financieel, cel Communicatie. Op die manier willen we zo veel mogelijk mensen betrekken door hen op hun sterktes aan te spreken. Van elke werkgroep zetelt minstens één medewerker in de Raad Van Bestuur.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!