Cookie beleid JAGO Sint-Amandsberg

De website van JAGO Sint-Amandsberg is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Intern reglement JAGO

Intern reglement JAGO

Intern (huishoudelijk) reglement JAGO Sint-Amandsberg (seizoen 2023-2024)

Het intern reglement kan je ook hier downloaden.

Als je je lidmaatschap bij JAGO Sint-Amandsberg vernieuwt of nieuw lid van de club wordt, moet je dit interne reglement grondig doornemen – dit maakt onderdeel uit van de (her)inschrijvingsprocedure. Als je jonger bent dan 12 volstaat het dat je ouder(s) of voogd het reglement doornemen; ben je tussen 12 en 18, dan neem je het best samen met je ouder(s) of voogd door. Als je niet met het reglement als geheel of met onderdelen ervan akkoord gaat, dan moet je dit aankruisen op het (her)inschrijvingsformulier. In dat geval kan je niet (her)inschrijven, tenzij je om een gegronde reden een bepaald punt van het reglement niet kunt naleven. Laat dit weten via [email protected]; de jeugdcoördinator kan dan een passende afwijking voorzien.

Dit reglement bestaat uit 6 delen: Algemene informatie, Activiteiten en evenementen, Wedstrijden en afgelastingen, Gezond voetballen, Begeleiding thuis en Nog enkele belangrijke regels op een rijtje. Het is van toepassing op alle leden, maar ook op hun begeleiders en op bezoekers. Als lid, als begeleider van een lid of als bezoeker verbind je je ertoe dit reglement na te leven. Eventuele problemen meld je aan je trainer, je teambegeleider of aan de jeugdcoördinator. Wie het reglement niet naleeft, kan een sanctie krijgen. Bij bewuste, herhaaldelijke of zwaarwichtige inbreuken kan het clubbestuur overgaan tot uitsluiting van het betrokken lid of tot een toegangsverbod van een begeleider of bezoeker. In dergelijke gevallen zal Clubbemiddeling ingeschakeld worden.

1. Algemene informatie

Wie lid is van JAGO, verbindt zich ertoe onmiddellijk het verschuldigde lidgeld op de rekening van de club over te schrijven (BE90 6528 3700 8032), met de vermelding van de naam, de voornaam en het geboortejaar van het lid. Het lidgeld dient om de volgende kosten af te denken:

 1. je opleiding door ons team van enthousiaste en veelal gediplomeerde trainers (die hiervoor een vrijwilligersvergoeding krijgen)
 2. huur en onderhoud van onze clubinfrastructuur (terreinen, kleedkamers, verlichting, verwarming, water, kantine,…)
 3. kosten verbonden aan het organiseren van een wedstrijd of het deelnemen aan een tornooi (scheidsrechter, bondstaksen, wedstrijdkledij, was, drankje, …)
 4. lidmaatschap bij Voetbal Vlaanderen en de erbij horende sportverzekering
 5. een trainingspak (enkel indien dit uitdrukkelijk bij de inschrijving vermeld wordt).

Als je het inschrijvingsgeld hebt betaald, krijg je van JAGO een formulier waarmee je een tegemoetkoming voor het ziekenfonds kunt krijgen. Je krijgt dit formulier van je trainer of teambegeleider. Vraag er hen ook naar, als ze het je niet spontaan bezorgen.

2. Activiteiten en evenementen

Een aantal keer per jaar organiseert JAGO evenementen op sportief vlak (zoals een tornooi) of evenementen die de samenhang tussen de leden en sympathisanten van de club versterken. JAGO nodigt iedereen hiervoor uit via de nieuwsbrief en via affiches in de kantine en vraagt je om zo vaak mogelijk deel te nemen.

3. Wedstrijden en afgelastingen

Wie voetbalt, doet meestal graag mee aan wedstrijden. De trainers krijgen instructies van de sportieve cel met betrekking tot het spelen van wedstrijden en het maken van wedstrijdselecties. Volgens die instructies kunnen zij beslissen om je (nog) niet aan wedstrijden te laten deelnemen; ze zullen jou daar de nodige uitleg over geven. Let wel: voetbal is een teamsport. Als je opgenomen wordt in de wedstrijdselectie, verwachten we dat je ook daadwerkelijk aanwezig bent. We moeten dan op je kunnen rekenen. Bij uitwedstrijden verwachten we dat er telkens voldoende ouders of begeleiders zijn om alle spelers en speelsters naar het terrein van de tegenpartij te brengen. Alle ouders of begeleiders moeten hun verantwoordelijkheid opnemen en de verplaatsingen niet altijd overlaten aan dezelfde mensen. Als je hierover vragen hebt, neem zeker contact op met je trainer of teambegeleider.

Wie deelneemt aan een wedstrijd of als supporter aanwezig is, moet de clubwaarden van JAGO altijd uitdragen. Als je een gele of rode kaart krijgt, kan de club beslissen om de kosten hiervan bij jou terug te vorderen.

Soms worden wedstrijden afgelast. Als je twijfelt, kan je altijd officiële en actuele informatie hierover vinden op de website van de voetbalbond: http://www.belgianfootball.be/nl/ (> Competities > Afgelastingen). Je kunt ook contact opnemen met je trainer of teambegeleider.

JAGO kan in uitzonderlijke gevallen ook beslissen om een training te annuleren (bijv. na hevige regenval). Die communicatie verloopt via een nieuwbrief en via de trainers en teambegeleiders.

4. Gezond voetballen

Sporten is gezond. Toch beweegt niet iedereen voldoende (denk maar de leuke uurtjes achter spelconsoles, tv en computer). Wie aan sport doet, moet fit voor de dag kunnen komen; een gezonde levenswijze is dus erg belangrijk.

Slaap voldoende voor en na een wedstrijd, en zorg er ook voor dat je uitgerust aan een training kunt deelnemen. Als je na ziekte of blessure of tijdens de examens een tijdlang afwezig geweest bent, kan je trainer beslissen om je extra rust of een extra opbouwperiode toe te kennen.

Let ook op je voeding. Gezonde voeding is voor hoogstaande sportbeoefening heel belangrijk en kan je helpen om blessures te voorkomen.

Loop je een blessure op tijdens een training of wedstrijd, neem dan zo snel mogelijk contact op met je trainer of teambegeleider; vul ook tijdig het ongevallenformulier in dat je vindt op de JAGO-website, laat het invullen door je arts en bezorg het dan meteen aan de gerechtigd correspondent (GC) van de club, Christiaan Van De Velde. Doe je dit pas na 21 kalenderdagen na datum van het ongeval dan wordt dit niet meer aanvaard en kunnen er ook geen terugbetalingen gebeuren. Je kunt pas opnieuw aan trainingen of wedstrijden deelnemen als je een attest van genezing aan de GC bezorgt. Vooraleer je herneemt, moet je een of meerdere revalidatietraining afwerken.

5. Begeleiding thuis

Als speler of speelster moet je ook kunnen terugvallen op het stimulerende thuisomgeving. Van ouders of begeleiders verwachten we dat ze onze spelers en speelsters stimuleren, ook bij tegenslagen, en dat ze ook goede resultaten kunnen relativeren. De ontwikkeling van jeugdspelers is grillig. Soms staan ze stil en plotseling zie je vooruitgang. Steun ze door zoveel mogelijk wedstrijden en trainingen bij te wonen. Vergeet wel nooit dat enkel de trainer voor de coaching instaat; anders weten spelers en speelsters niet meer waar ze aan toe zijn!

JAGO eist sportief gedrag van jou als speler of speelster en verwachten dat ook van de ouders, begeleiders en sympathisanten. Gezond enthousiasme langs de zijlijn juichen we toe. De opleiding van een voetballer en je thuis voelen in een voetbalclub hangen samen. Ouders, sympathisanten, trainers, teambegeleiders en clubbestuur moeten goed samenwerken; enkel zo kunnen ze ervoor zorgen dat je als clublid veel voetbalplezier beleeft.
Voetbal is belangrijk, maar school en werk krijgen altijd voorrang. Meld dit wel altijd aan je trainer of teambegeleider.

Je kunt ook altijd terecht bij de jeugdcoördinator, de sportieve cel ([email protected]), bij Clubbemiddeling ([email protected]) of bij het bestuur.

6. Nog enkele belangrijke regels

 1. Je gaat altijd op een beleefde manier met andere om op de club en bij uitwedstrijden (uiteraard ook ten aanzien van de scheidsrechter, de tegenpartij en de supporters). Je gebruikt geen obscene, beledigende, racistische of seksistische taal. Je moedigt je medespelers en -speelsters aan en ondersteunt ze. Ouders en bezoekers moeten op dit vlak het voorbeeld geven.
 2. Voor en na een activiteit begroet je je trainer, je teambegeleider, je medespelers en eventuele andere aanwezigen.
 3. Op wedstrijddagen draag je je JAGO-trainingspak voor en na de wedstrijd.
 4. Je volgt de afspraken van je trainer nauwgezet op en bent stipt. Je verwittigt tijdig bij onvoorziene omstandigheden.
 5. Je blijft voor de training in de kleedkamer tot de trainer je komt halen. Je brengt voor de training aangepaste kledij mee en eventueel je JAGO-drinkfles (met je naam erop).
 6. Je luistert in de kleedkamer en tijdens de trainingen aandachtig naar je trainer. Je duwt of pest niemand. Wanneer je je ongepast gedraagt, zal de club die opvolgen.
 7. Je gebruikt geen trainingsmateriaal na de training of buiten toezicht van de trainer. 
 8. Als je niet aanwezig kunt zijn op training of wedstrijd, verwittig je tijdig je trainer of teambegeleider. Als je ziek bent, deel je ook mee hoe lang je afwezig zult zijn. Als spelers of speelsters zonder verwittiging afwezig zijn, moet het team soms forfait geven; dat is erg vervelend voor de andere spelers en speelsters en kost een bom geld aan de club.
 9. Als je niet aanwezig kunt zijn op de laatste training voor een wedstrijd, dan neem je zelf contact op met je trainer om te weten of je in de wedstrijdselectie zit.
 10. Als je veelvuldig afwezig bent of te laat komt, kan je een sanctie krijgen, hetzij van je trainer, hetzij van de sportieve leiding van de club.
 11. De trainer is gebonden aan gedragsregels en afspraken zoals vastgelegd in de sportieve cel. Niemand mag de trainer beïnvloeden in verband met opleidingsstrategie, evaluatie, enz.
 12. Tijdens wedstrijden en trainingen mag je geen armbanden, horloges, kettingen, oorringen of piercings dragen – het bondsreglement verbiedt dit.
 13. Tijdens de wedstrijden mag je enkel de wedstrijdkledij dragen van JAGO.
 14. Je moet bij wedstrijden beenbeschermers en voetbalschoenen met aangepaste noppen voor veldvoetbal dragen; ook bij trainingen is beenbescherming aangewezen. Op kunstgrasvelden mag je enkel voetbalschoenen met korte plastieken noppen dragen. Als je trainer dat vraagt, breng je loopschoenen mee voor loopoefeningen. Wanneer je in een zaal traint of speelt, moet je aangepaste schoenen en beenbescherming dragen.
 15. Maak je voetbalschoenen voor de training en wedstrijd proper. Je doet je schoenen uit voor je in de kleedkamer gaat (na training of wedstrijd) en maak ze proper op de daartoe voorziene plek. Voetbalschoenen in de kantine zijn uiteraard verboden.
 16. Na een training of wedstrijd neem je in principe een douche. In bepaalde omstandigheden kan je hiervan vrijgesteld worden. Draag in de douche badslippers.
 17. Je laat de kleedkamers, het voetbalveld, de kantine en de materiaalkamer altijd netjes achter. JAGO selecteert afval (blikjes, plastic flesjes bij PMD, glazen flesjes breng je altijd terug naar de kantine). Indien nodig, zal het clubbestuur met de teams een beurtrol afspreken voor de reiniging van de kleedkamers.
 18. Verplaatsbare doelen worden enkel gebruikt onder toezicht van een trainer of teambegeleider; de doelen moeten vastgezet worden, anders mogen ze niet gebruikt worden. Om ze te verplaatsen, dragen we ze – ze worden niet versleept. En belangrijk: doelen zijn geen klimrekken.
 19. Als je deel bent van de wedstrijdselectie, breng je altijd je identiteitskaart mee (als je er al een hebt). Dit is verplicht voor de officiële wedstrijden vanaf U15. Als je dat niet doet, kan je niet deelnemen aan de wedstrijd.
 20. Als iemand van een andere club je vraagt om bij hen te trainen of een wedstrijd mee te spelen, moet je schriftelijke toestemming van JAGO krijgen. Spreek hiervoor de jeugdcoördinator aan ([email protected]).
 21. Niemand mag het voetbalterrein betreden, behalve de spelers en speelsters, trainers en teambegeleiders die op het wedstrijdformulier zijn ingeschreven.
 22. Als je adres, telefoonnummer of e-mail verandert, dan laat je dat zo snel mogelijk weten aan je trainer, teambegeleider, maar ook aan de clubadministratie ([email protected]).
 23. Als je een jeugdspeler of -speelster bent, mag je geen geld krijgen voor geleverde prestaties (bijv. een premie als je een doelpunt maakt). Dit is ten strengste verboden.
 24. Je beoefent je sport op een positieve en gezond enthousiaste manier. Wie geweld gebruikt of zich agressief gedraagt, moet onmiddellijk de training of het wedstrijdterrein verlaten en kan een sanctie krijgen.
 25. Je mag als lid van JAGO nooit drugs bezitten, gebruiken of verhandelen. Wie dat wel doet, zal uit de club worden gezet.
 26. Wie jonger is dan 18, mag niet roken (of vapen) op de club en mag geen alcohol gebruiken. Trainers en teambegeleiders geven het voorbeeld en roken niet op of nabij het terrein. Roken en vapen is sowieso enkel in de rokerszone toegelaten.
 27. Alle leden, hun begeleiders en sympathisanten van JAGO respecteren de clubwaarden van sportiviteit, positiviteit en respect. Een voetbalclub bestaat enkel dankzij vrijwilligers. Alle ouders en sympathisanten worden zeer aangemoedigd om zich voor de club en de teams te engageren (op en naast het terrein, meerijden bij uitwedstrijden, …).
 28. De JAGO-terreinen zijn volledig omheind, alle hekjes zijn gesloten na het einde van de clubactiviteiten. Het is na sluiting verboden onze terreinen te betreden. Wie dat toch doet, maakt zich schuldig aan inbraak. De club zal in dat geval altijd de politie verwittigen en eventuele schade verhalen op de inbrekers.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!